Våra Dräneringsprojekt

Detta kräver material, metodik och noggrannhet . Det har vi, och även en grävmaskin. Vi är med dig från grunden genom hela byggprojektet och kommer att ha många personliga och förtroendefulla kontakter med varandra. Så här ser vår metodik ut baserat på en platsbesiktning
1. Första arbetsmomentet är att gräva upp runt huset. Oftast gräver man upp längs en eller två väggar i taget, annars kan man riskera husets stabilitet i samband med dräneringen. Grävningen kan man göra själv med grävskopa
2. Dränering grund och källare. Finns det en tidigare dränering/dräneringsrör tas dessa bort. Därefter gräver man några decimeter djupare än husets sula för att säkerställa en tillräckligt djup dränering.
3. Därefter läggs en duk på det uppgrävda diket en meter brett. Duken är en så kalla geotextilduk. På denna läggs dräneringsrören.
4. Nästa steg är att lägga skyddande fuktisolering på utsidan av grunden eller källarväggen. Det finns många olika lösningar med olika fördelar och nackdelar, och olika priser, vi väljer isolering 10 cm, täckmatta samt täckfärg.
Se fler foton av våra dräneringsprojekt